ประกาศข่าวสาร

ประกาศการขนถ่ายขยะของเสียอันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

2018-10-03 10:41:30

Type : jpg

 ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการขนถ่ายขยะของเสียอันตราย ในวันที่ ๖ ตามรายละเอียดที่ส่งในกลุ่มสื่อสาร  มีรายละเอียดดังนี้

 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.

 

๑. จัดลำดับการขนขยะอันตรายขึ้น เป็นกระจก จะอยู่ด้านนอกสุด เพราะมีต้องดำเนินการลงจากรถเป็นลำดับแรก อยู่ชั้นล่างในการจัดส่งและเป็นขยะประเภท ถ่าย/แบตเตอรี่ โลหะ กระป๋องพลาสขวดสารเคมี และหลอดไฟอยู่บนสุด จะลงเป็นอันดับสุดท้าย  

๒. เมื่อมาถึง ทีมงานจะมีแจกคิวให้ท่าน ได้เข้าขนขยะตามลำดับ  

สามารถติดต่อสอบได้ที่ @phoenix9g