ขั้นตอนลงโปรแกรมระบบจัดการการเก็บข้อมูลขยะพิษ
ลงมือถือ ในรูปแบบการ ดาวโหลด APK และ install ลงเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการ ปลดการรักษาความปลอดภัยในเครื่องเพื่อลงโปรแกรมก่อน
โดยไปที่
เข้าเมนู การตั้งค่า > ความปลอดภัย แล้วกดเปิด ไม่รู้จักที่มา
หรือ ภาษาอังกฤษ
เข้า Setting > Secuity > Unknown sources > and click Open
ขั้นตอนที่ 2 : ทำการโหลดโปรแกรม ระบบจัดการการเก็บข้อมูลขยะพิษ >>> โดยกดที่นี้ขั้นตอนที่ 3 : กด ติดตั้ง แล้วกดเปิดใช้งานแอพได้เลย

กรณีที่ติดตตั้งโปรแกรมไม่ได้หรือเกิดปัญหา ให้ติดต่อทีมผู้พัฒนาโปรแกรมทันที