ท่านสามารถดาว์โหลดโปรแกรม

สำหรับ IOS หรือ Iphone

ท่านสามารถลงโปรแกรมมือถือ โดยการ กดที่ นี่-->  ดาว์โหลดโปรแกรมจาก App Store
(https://itunes.apple.com/us/app/dtoc-system/id1406907171)

หรือ
เข้าไปที่ App Store ละค้นหาด้วยชื่อ "D toC" หรือ "dtoc system"
และท่านสามารถดาว์โหลด คู่มืออธิบายการใช้งานได้ที่นี่
 คู่มืออธิบายการใช้งาน สำหรับ อปท. หรือผู้ใช้งานทั่วไป -> ดาว์โหลดโปรแกรม
 คู่มืออธิบายการใช้งาน สำหรับ สังเกตการณ์/ อบจ. หรือผู้ดูแล -> ดาว์โหลดโปรแกรมสำหรับ Android

ท่านสามารถลงโปรแกรมมือถือ โดยการ กดที่ นี่-->  ดาว์โหลดโปรแกรมจาก Google Play Store
(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kiddee.dtocsystem)

หรือ
เข้าไปที่ Google Play Store ละค้นหาด้วยชื่อ "D-ToC Project" หรือ "dtocsystem"
และท่านสามารถดาว์โหลด คู่มืออธิบายการใช้งานได้ที่นี่
 คู่มืออธิบายการใช้งาน สำหรับ อปท. หรือผู้ใช้งานทั่วไป -> ดาว์โหลดโปรแกรม
 คู่มืออธิบายการใช้งาน สำหรับ สังเกตการณ์/ อบจ. หรือผู้ดูแล -> ดาว์โหลดโปรแกรม


กรณีที่ติดตตั้งโปรแกรมไม่ได้หรือเกิดปัญหา ให้ติดต่อทีมผู้พัฒนาโปรแกรมทันที